ผู้ผลิตและจำหน่ายลังไม้ประกอบ ลังไม้ใส่สินค้า ลังไม้สำหรับบรรจุสินค้า

บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัดบริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด


          ปัจจุบันนี้ทั่วโลมีการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายลังไม้ ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คอกไม้พาเลท จำหน่ายลังไม้ จำหน่ายลังไม้ประกอบ นำเข้าไม้สนนิวซีแลนด์ บรรจุภัณฑ์ลังไม้ พาเลทลังไม้ ลังไม้ ลังไม้ประกอบ ผู้ผลิตลังไม้ประกอบ  ลังไม้พาเลท  ลังไม้สน ลังไม้สำหรับส่งออก ลังไม้ส่งออก ลังไม้สินค้า คอกไม้พาเลท ลังไม้สำหรับโรงงาน ลังไม้บรรจุสินค้า บรรจุภัณฑ์ไม้ Wood Packaging Material (WPM) ตามข้อกำหนด Internationl Plant Protection Convention. (IPPC), International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM15)

ลังไม้พาเลท-ลังไม้ส่งออก


ลังไม้พาเลท-ลังไม้ส่งออก


บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด


ไม้พาเลท-ลังไม้พาเลท


ไม้พาเลท-ลังไม้พาเลท


บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด


          บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด หนึ่งในโรงงานผู้ผลิตลังไม้ โดยวัสดุในการผลิตของเราเป็นวัสดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีต้นทุนต่ำ ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับธรรมชาติ ลูกค้าสามารถเลือกพันธุ์ไม้ ได้ตามต้องการ ไม้ที่เรานำมาประกอบ สำหรับบรรจุสินค้าได้ผ่านกระบวนการป้องกันเนื้อไม้แมลง โดยลูกค้าสามารถเลือกชนิดสำหรับการประกอบลังไม้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม้ที่ใช้ในการประกอบลังไม้นั้นได้ผ่านกระบวนการป้องกันราและแมลงแล้ว ท่านจึงมั่นใจได้ว่าสินค้ามีมาตรฐานและคุณภาพ

สนใจติต่อ
168/13 ซ.กฤษณะเศรณี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร +66 2752 0615, +668 5062 ลังไม้ 3229
อีเมล : greenyear_s@hotmail.co.th , greenyear.s8@gmail.com
greenyearsupply.thailandpocketpages.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *